Cutting Edge Heating

Värm hållbart med högpresterande datorer, utnyttja energi på ett mångdimensionellt sätt för hållbar uppvärmning genom kostnadsbesparingar och CO2-minskning.

Kontakta oss nu.

Become part of the energy transition.

CO2 mitigation

Save tons of CO2 annually, optimize your carbon tax, optimally aligned with your business' SDGs.

Plug & Play

Fast implementation via plug & play on site and seamless integration in existing heating solutions.

Modular & Flexible

Scalably tailored to any requirement, featuring a control application for seamless monitoring.

Energy subsidy

Enjoy 4¢ savings per kWh, lower electricity rates, affordable heating, and minimal upfront costs.

Edge, our industrial heater

Edge is a beacon of CO2 mitigation, ensuring a minimum of 500 tons of CO2 savings per year and facilitating CO2 tax optimization.

It aligns with Sustainable Development Goals 7, 11, 12, and 13, emphasizing our commitment to environmental sustainability. The heater incorporates two-dimensional energy utilization, enhancing efficiency and effectiveness in operation.

En sann kraftstation.

Edge är utrustad med en innovativ kontrollapplikation som betonar flexibilitet och modulär skalbarhet för olika affärsbehov. Dess plug-and-play-design möjliggör snabb implementering på plats och eliminerar behovet av kostsamma konverterings- och installationsprocesser.

Dessutom är Edge designad för enkel integration i befintliga system och ger en sömlös övergång för företag som strävar efter att förbättra sitt miljöavtryck samtidigt som de upprätthåller operativ excellens.